Details

CollectionEvangelic collection
Inventory number6. doboz / 11 / 1
TitleTabló
Type Fotó
Description

6. doboz

11. boríték - 11. sz. boríték Vegyes, nagyalakú képek 1929/36/73/77/81

Tabló: A M.Kir. Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Karának tanárai és hallgatói az 1932-33. tanévben. Tizedik működési év. A tanári kar: Karner Károly, Deák János, Podmaniczky Pál, Prőhle Károly, Kovács Sándor, Kiss Jenő, Wiczián Dezső. Hallgatók (legfelső sor): Maczek Árpád (később: Murányi), Obendorf (később: Ormos) Elek, Mayer (később: Martos) Ödön, Seben István, Regős István, Rónay Zoltán. Rövid sorok – baloldalt: Váczy Dezső, Weinberger Gusztáv, Szontágh Sándor, Kelló (Később: Bártfay Kelló) Gusztáv, Mátis István, Stovicsek (közben: Szabados is volt) Gusztáv, Prunyi Géza, Bartl István, Benczúr Zoltán, Groó Gyula, Rimár Jenő, Bőjtös Sándor, Feller Ádám (közben: Fonyó is volt), Veöreös Imre, Barcza Gyula. Rövid sorok – jobboldalon: Scholz László, Kriszt Péter, Melich Lajos, Bárdosi Jenő, Lukács László, Várady Lajos, Gayer István, Asbóth Lajos, Kovács István, Dombi László, Kovács László, Neubauer János, Szepesi Károly, Molnár Gyula, L.Kovács András. Középen, 1. sor: Majos Jenő, Keve Lajos, Sümegi István, Luistyik (később: Detre) László, Prőhle Károly, Jagyugy Pál, Uzon László, Németh Géza, Jancsó Bertalan, Nagy Gyula, Ferdinánd István, Szabó Lajos, Huszák István. Középen – 2 sor: Loós János, Szrna János, Bagyinka János, Ondrik János, Milán János, Joób Olivér, Danell Gusztáv Adolf, Szlany (később: Solymár) János, Weltler Rezső, Chalupka Antal, Palkovics (később: Pálfi) István, Czirka Béla, Remete Béla. Középen – 3. sor: Széles Ferenc, Kovács Lajos, Darnai Ferenc, Wéber János, Baráth József, Korom Erzsébet, Kvasz István, Weltler Ödön, Kendeh K. György, Grünvalszky Károly, Molnár Lajos Középen – 4. sor: Hubert István, Nemes István, Mekis Ádám, Jakab Sándor, Lakatos György, Nagy József, Balogh Pál, Tóth Károly, Szende Ernő, Kutosa (később: Kutas) Elek, Kühn Ernő, Benkő István, Pakuch Gyula. Középen – legalsó sor: Tóth Sándor, Aranyi József, Smidéliusz Ernő, Orsy Zoltán, Kunos Jenő, Biacs (később: Békés) József, Christ Sándor, Bielek (később: Dezséry) László, Fecske Pál, Kemény Péter, Bakucz Antal, Erdős József, Németh Endre, Szabados Gusztáv, Malik Miklós, Nagy Tibor, Krecsák Kálmán

Automatic keywords szöveg; text; poszter; poster; hirdetés; advertisement; személy; person; emberi; human; szó; word; szórólap; flyer; prospektus; brochure; papír; paper; szám; number; szimbólum; symbol; ábécé; alphabet; elektronika; electronics; hirdetőtábla; billboard;
Images


Do you recognize the place?
Help us find it on the map!

Content provider

Suggestions