Magyarország, Budapest V.; Budapest VI.; Budapest XIII., lég...