Details

CollectionHungarian Historical Gallery
Inventory number_0120
TitleA Lánchíd alapkőletétele
Author Barabás Miklós (1810–1898)
Type Festmény
Description

Hatalmas gerendázat alatt, emelvényen, díszsátrak előtt folyik az ünnepélyes aktus. A gerendákról kötélen leeresztett követ két munkás irányítja, míg fent egy harmadik a Duna vízállás feliratú tábla felett látszik. Szignatúra jobbra lent: Barabás 964. A képen ábrázolt személyek azonosításához ld. vsz. Barabás lavírozott tusrajzát (a legnagyobb formátumú események között). A személyek balról jobbra: Szalay László, Kovács Pál, Tompa Mihály, Petőfi Sándor, Szemere Pál, Pólya József, Czuczor Gergely, Toldy Ferenc, Erdélyi János, Garay János, Nádasdy Lipótné, Érdi János, Székács József, Bohus Jánosné, Fáy András, Nyáry Pál, Józsika Miklós, Schodelné, Zsedényi Éduárd, Vörösmarty Mihály, Vásárhelyi Pál, Batthyány Lajosné, Batthyány Emma, Zofall asztalos, Zichy Ödön, Forrayné, Clark Ádám, Villiam Tierney Clark, Tisdael építésvezető kőműves, Károlyi Györgyné, Erzsébet főhercegnő, Széchenyi Istvánné, Mária Dorottya főhgnő, Károly főhg., Lederer Ignác, Vay Miklós, József nádor, Ürményi József, Sina Keglevich Gábor, Nádasdy Paulai Ferenc, Menckheim Béla, Wesselényi Miklós, Mérey Sándor, Batthyány Lajos, Károlyi György, Döbrentei Gábor, Szontágh Gusztáv, Rotschild L. M., Athanackovics Platon, Dessewffy Aurél, Schedius Károly, Ürményi József, Ceffner Ferenc, Wallheim János, Jósika Samu, Sina Simon, Tasner Antal, Kubinyi Ágoston, Dessewffy Emil, Teleki László, Teleki József, Teleki Domokos, Klauzál Gábor, Mikó Imre, Eötvös József, Zlinszky János, Deák Ferenc, Simonovics János, /.../ Gedeon, Csekonicsné, Barabás Miklós, Somsich Pál, Csernovics Péter, Kazinczy Gábor

Keywords Festmények;
Other fields

Szélesség: 275.0
Magasság: 397.0
Anyag: Vászon
Technika: Olajfestmény

Automatic keywords emberi; human; személy; person; fa; wood; közönség; audience; tömeg; crowd; furnér; plywood; szabadidős tevékenységek; leisure activities; ruházat; clothing; felszerelés; apparel; divat; fashion; veranda; porch; színpad; stage; tánc póz; dance pose; fesztivál; festival; estélyi ruha; evening dress; köntös, köpeny, női ruha; gown; palást; robe; hát; back;


Do you recognize the place?
Help us find it on the map!

Content provider

Suggestions