Search tools    Filtered search

Browse the search results on the map!

Filter results Type
all
Filter results Institute
all
Filter results Geokód
all
Filter results Settlement
all
Filter results Keywords
all
országgyűlés 370Magyarország. Országgyűlés 364politikus 362arckép 361képviselő 361Budapest 360Budapest. 5. kerület. Kossuth Lajos tér 1-3. Országház épülete 9múzeum 4országház 4kiállítás 3Országgyűlési Múzeum (Budapest) 31936 3festmény 3Horthy-korszak 3politikai válság 3sajtófotó 2politikai elit 2parlamenti ülés 2puska 2belpolitika 2miniszterelnök 2Horvát Boldizsár (1822-1898) 2Szabó Imre 21848/49-es forradalom és szabadságharc 2katona 21912 2vitrin 1szőnyeg 1szék 1könyvszekrény 1nemzetőrség 1egyenruha 1kormányzó 11939 1Milutinovič, Szvetozar 1ellenzék 1árusítás 1tüntetés 1fagylalt 1jelenetkép 11918 1Pulszky Ferenc (1814-1897) 1Almásy György (1805-1880) 1Széky Péter 1Boros Pál 1Lázár Kálmán (1827-1874) 1Cséry Lajos (1855-1924) 1választójog 1Urbanovszky Ernő (1826-1907) 1Miske Imre (1820-1884) (főispán) 1Széchenyi Béla (1837-1918) 1Popovits Zsigmond (1821-1889) (ügyvéd, országgyűlési követ) 1Mocsonyi András (1812-1880) (országgyűlési képviselő) 1Zeyk József (1835-1914) (országgyűlési képviselő, főrend) 1Zsitvay József 1Zeyk Károly 1Bartal János 1Zsarnay Imre 1Zsedényi Ede (1804-1879) 1Zichy-Ferraris Viktor (1842-1880) 1Zerdahelyi Ince (1822-1876) 1Majthényi József (1814-1888) 1Zámory Kálmán (1826-1894) (ügyvéd, szolgabíró, országgyűlési követ) 1Zichy Jenő (1837-1906) (politikus) 1Vidacs János (1826-1873) (országgyűlési képv.) 1Deák Ferenc (1803-1876) 1Kárász Benjamin 1Gál János (1799-1891) 1Csengery Imre (1819-1885) (főjegyző, országgyűlési képv.) 1Szentiványi Károly (1802-1877) 1Deáky Lajos 1Kudlik István 1Justh Kálmán 1Bogyó Sándor (1810-1881) 1Békássy Lajos (1825-1880) 1Jankovics Antal 1Nagy Ignác (1790-1877) (országgyűlési képviselő) 1Joannovics György 1Csáky László (1820-1891) 1Vay Béla (1829-1910) 1Kossuth Lajos (1802-1894) 1Horváth Mihály (1809-1878) (történetíró) 1Nyáry Pál (1805-1871) (jogász) 1Rónay János (1809-1867) (főszolgabíró, országgyűlési képviselő) 1Jékelfalussy Lajos (1828-1899) 1Csanády Sándor (1814-1892) 1Tolnay Károly (1813-1897) (főszolgabíró, országgyűlési követ) 1Kardos Kálmán (1839-1916) 1Dobránszky Adolf (1817-1901) 1Madocsányi Pál (1807-1875) 1Thúry Sámuel 1Gozsdu Manó (1802-1870) 1Gál Péter 1Gecző János (19. sz.-1891?) (táblai tanácselnök, színműíró) 1Ghyczy Kálmán (1808-1888) 1Kovách László (1957-) (fotós) 1Vecsey Oláh Károly 1Sümeghy Ferenc (?-1869) 1Csörghe László (1816-1886) 1Faur János (1822-1888) 1