Browse the search results on the map!

Filter results Keywords
all
Magyarország 2361Hajók 1750Közlekedés 1750Térképek 502Kiállítások-Vásárok-Találkozók 79portré 2319. sz. 15rézmetszet 14magyar 11Esztergom 10érsek 1017. sz. 8politikus 6prímás 6miniszterelnök 5királyné 4bíboros 4litográfia 4hercegprímás 418-19. sz. 4ceruzarajz 3király 317-18. sz. 318. sz. 319-20. sz. 3nemes 3Andrássy Gyula id. (1823-1890) 2térkép 2metszet 2államférfi 2nádor 216-17. sz. 2Eleonóra Magyarország: királyné, II. Ferdinánd felesége (1598-1655) 2Osztrák-Magyar Monarchia 2külügyminiszter 2Simor János (1813-1891) 2tanácsos 2Lippay György esztergomi érsek (1600-1666) 2Scitovszky János esztergomi érsek (1785-1866) 2Szelepcsényi György esztergomi érsek (1595-1685) 21931 1jelenetkép 11900 körül 1két világháború közötti időszak 1gőzmozdony 1Osztrák-Magyar Monarchia időszaka 1közigazgatás 1III. Ferdinánd felesége (1606-1646) 1képi ábrázolás 1vasútállomás 1Darányi Ignác (1849-1927) 1császár 1földtani térkép 1díszmagyar 1férfi 1Szalay József (1857-1885) A magyar nemzet története 1földművelésügyi minisztérium 1ügyvéd 1kard 1Zimpel, Charles Franz (1801-1879) 1mellkép 1miniszter 1műtermi portré 1századforduló 1Tisza Kálmán (1830-1902) 1Ullmann, Móritz szitányi (1782– 1847) 11914 1Rudolf (Magyarország: király, 1552-1612), I. 1főherceg 1német-római 1osztrák 1bíró 1Mária Anna Magyarország: királyné 1Mária Izabella Magyarország: királyné, II. József első felesége (1741-1763) 1Lipót (Magyarország: király) II. (1747-1792) 115-16. sz. 1Werbőczy István (1460-1541) 1jogtudós 1Fejérváry Géza (1833-1914) 1hadügyminiszter 1katonatiszt 1nagybirtokos 120. sz. 1Eszterházy Miklós (1881-1960) 1kamarás 1Felső-Magyarország 1Forgách Zsigmond Ghymesi (1565-1621) 1Nógrád megye 1fénykép 1főispán 1főkapitány 1országbíró 1Széchényi György esztergomi érsek (1595-1685) 1Széchényi György esztergomi érsek (1592-1695) 1József II. Magyarország: király (1741-1790) 11930-as évek 1földbirtok térkép 1népsűrűség térkép 120. század 1