Browse the search results on the map!

Filter results Type
all
Filter results Institute
all
Filter results Geokód
all
Filter results Settlement
all
Filter results Keywords
all
Budapest 370képviselő 360Magyarország. Országgyűlés 360arckép 360országgyűlés 360politikus 360műtermi portré 10egészalakos kép 4mellkép 41874 körül 2Budapest. 5. kerület. Vörösmarty tér 7-8. Gerbeaud-ház 2fiáker 2utcakép 2Linzbauer István (1838-1880) (építész) 21870 körül 2Horvát Boldizsár (1822-1898) 2Szabó Imre 2Szász Károly (1829-1905) (műfordító) 21860-as évek 2egyenruha 2Tóth Lőrinc (1825-?) (országgyűlési képviselő) 1Bónis Sámuel (1810-1879) 1Bánó Miklós (1818-1877) 1Szontagh Pál (1821-1911) (politikus, jogász) 1kút 1Bánffy Albert (1818-1886) 1Hevessy Bertalan (1849-) 1Dózsa Dániel (1821-1889) 1Budapest. 5. kerület. József nádor tér 7. Muráti-Teleki palota 1Perczel Mór (1811-1899) 1Halbauer Alajos rövidáru üzlete 1Budapest. 5. kerület. József nádor tér 1lámpa 1Andrássy Gyula (id.) (1823-1890) 1Justh József (1809-1875) 1Borlea Zsigmond (1828-1883) 1Boér János 1Kugler Henrik cukrászdája (Budapest) 1Bánó József (1824-1910) (alispán, képviselőház alelnöke, országgyűlési képv.) 1Budapest. 5. kerület. Vörösmarty tér 1szálloda 1Borbély Miklós (1810-1877) 11870-es évek 1Beliczey István 1tűzoltó 1Ráday Gedeon (1806-1873) (főispán) 1Hosszú József (1825-1897) 1Budapest. 5. kerület. Múzeum körút 1Horváth Mihály (1809-1878) (történetíró) 1Bogyó Sándor (1810-1881) 1cukrászda 1Kasselik Ferenc (1795-1884) 1park 11875 előtt 1Széky Péter 1Oláh Miklós (1835-1874) 1Gábriel István (1814-1877) 1Beniczky Ödön (1838-1871) 1Széchenyi Ödön (1839-1922) 1Mocsonyi András (1812-1880) (országgyűlési képviselő) 1Papp Zsigmond 1Budapest. 5. kerület. Dorottya utca 2. 1Budapest. 5. kerület. Vörösmarty tér 1. Haas-palota 1Trauschenfels, Emil von 1Szemző István 1áruház 1Kertész Tódor üzlete 1Berzeviczy Tivadar (1817-1889) 1Madarassy Mór (1829-) 1Magyar Király Szálloda (Budapest) 1Török Sándor (1822-1894) 1Békássy Lajos (1825-1880) 1Németh Károly (1811-1898) (polgármester, országgyűlési képviselő) 1Lükő Géza (1822-1893) 1bank 1bérház 1műfordítás 1kávéház 1Ivánka Zsigmond (1817-1902) (főszolgabíró, országgyűlésiképv.) 1Eszterházy István (1822-1899) 1Dobóczky Ignác (1813-1892) 1Buda Sándor (1813-1875) 1Somossy Ignác (1810-1876) 1Stephanidesz Henrik (1830k-1904) 1Konkoly-Thege Pál (1814-1884) 1Bencsik György 1Szmrecsányi Dárius 1Ambrózy Lajos (1831-1893) 1Andreánszky Boldizsár 1Tisza László (1829-1902) (országgyűlési képv.) 1Popovits Deszenau János 1Ányos István (1800-1884) 1Angyal Pál, sikabonyi (1813-1867) 1festőművész 1Varga Antal (1818k-1884) (ügyvéd, országgyűlési képviselő) 1Kurcz György 1Almásy Sándor 1Horváth Elek (1822-1876) 1Ács Károly (1823-1894) 1Bömches Frigyes (1805-1886) 1