Budapest Főváros Levéltára - fotók (75806 kép)

Klösz György fényképei

A korai magyar fotográfiatörténet egyik legismertebb alakja, Klösz György (1844 Darmstadt, Hessen – 1913 Budapest) által 1875–1913 között készített város-, kastély-, épület- és tárgyfotók digitalizált másolatai és leírása. Budapest Főváros Levéltárában BFL XI.916 jelzet alatt őrzött 13 db fényképalbum a Klösz György és Fia Grafikai Műintézet 1948. évi államosítását követően került levéltárba. Eredetileg mintaalbumok voltak, melyek alapján a megrendelők választhattak a képekből. Klösz György megmaradt fényképhagyatéka a cég államosítását követően különböző intézményekbe került. A BFL őrizetében lévő albumok több mint 2000 képet tartalmaznak, és ez a Klösz műhelyéből származó legnagyobb ismert együttes. A budapesti várostörténet szempontjából a 19. század végi főváros jelentősebb köztereit, épületeit bemutató felvételek, valamint a korszak néhány jelentős rendezvényét, így a Millenniumi Kiállítást és Kossuth Lajos temetését megörökítő fotósorozatok bírnak kiemelkedő forrásértékkel. Hasonlóan nagy érdeklődésre tarthatnak számot a korabeli Magyarország kastélyait (enteriőrjeiket, a hozzájuk kapcsolódó parkokat) megörökítő felvételek. Az egyes felvételeket leíró rekordokban a képek eredeti címei mellett feltüntetünk egy ún. egységesített címet is, mely utóbbi az ábrázolt tárgy szabatos tartalmi leírását adja. Az adatbázisrekordok ezeken kívül tartalmazzák a felvételek helyszínének (település, kerület, korabeli és mai utcanév) és időpontjának meghatározását is.

A reprodukciókat készítette Basa János fotóművész, BAREX Iparművész Kft.

A Főváros Tanács VB Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei

A Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti Osztálya 1960-ban fényképekkel kísért „intézkedési terveket” készített a kiemelt főútvonalaira vonatkozóan (jelzete: BFL XV.19.c.11.) A 2737 digitalizált fotót tartalmazó adatbázis javarészt az I-XI. kerület főútvonali épületeinek korabeli állapotát ábrázolja. Jól dokumentálja a ’60-as évek városarculatát. Olyan, a szolgáltatóipar, a kereskedelem, a vendéglátás, kategóriájába tartozó üzletek, boltok homlokzatával és reklámtábláival, felirataival találkozhatunk ezeken a képeken, amelyek már régen megszűntek. Reklámtörténeti szempontból is érdekes ez az anyag. A képeket tanulmányozva megfigyelhetjük a korabeli utcai bútorokat, a hirdető oszlopokat, forgalmi lámpákat, tömegközlekedési eszközöket, személygépkocsikat, kisebb elárusító helyeket, pavilonokat (újság- és virágárus), utcanév táblákat, világító eszközöket (utcai lámpák), kirakatokat, vitrin homlokzatokat, üzletponyvákat, mozifilm reklámokat és nem utolsó sorban embereket (ruhaviselet, divat stb.). Az egyes felvételeket leíró rekordokban a képek eredeti címei mellett feltüntetünk egy ún. egységesített címet is, mely utóbbi az ábrázolt tárgy szabatos tartalmi leírását adja. Az adatbázishoz tartozó rekordok ezeken kívül tartalmazzák a felvételek helyszínének (település, kerület, korabeli és mai utcanév) és időpontjának meghatározását is.

A gyűjtemény összes képének megtekintése