Budapest Főváros Levéltára - fotók (197826 kép)

Klösz György fényképei

A korai magyar fotográfiatörténet egyik legismertebb alakja, Klösz György (1844 Darmstadt, Hessen – 1913 Budapest) által 1875–1913 között készített város-, kastély-, épület- és tárgyfotók digitalizált másolatai és leírása. Budapest Főváros Levéltárában BFL XI.916 jelzet alatt őrzött 13 db fényképalbum a Klösz György és Fia Grafikai Műintézet 1948. évi államosítását követően került levéltárba. Eredetileg mintaalbumok voltak, melyek alapján a megrendelők választhattak a képekből. Klösz György megmaradt fényképhagyatéka a cég államosítását követően különböző intézményekbe került. A BFL őrizetében lévő albumok több mint 2000 képet tartalmaznak, és ez a Klösz műhelyéből származó legnagyobb ismert együttes. A budapesti várostörténet szempontjából a 19. század végi főváros jelentősebb köztereit, épületeit bemutató felvételek, valamint a korszak néhány jelentős rendezvényét, így a Millenniumi Kiállítást és Kossuth Lajos temetését megörökítő fotósorozatok bírnak kiemelkedő forrásértékkel. Hasonlóan nagy érdeklődésre tarthatnak számot a korabeli Magyarország kastélyait (enteriőrjeiket, a hozzájuk kapcsolódó parkokat) megörökítő felvételek. Az egyes felvételeket leíró rekordokban a képek eredeti címei mellett feltüntetünk egy ún. egységesített címet is, mely utóbbi az ábrázolt tárgy szabatos tartalmi leírását adja. Az adatbázisrekordok ezeken kívül tartalmazzák a felvételek helyszínének (település, kerület, korabeli és mai utcanév) és időpontjának meghatározását is.

A reprodukciókat készítette Basa János fotóművész, BAREX Iparművész Kft.

A Főváros Tanács VB Városrendezési és Építészeti Osztályának fényképei

A Fővárosi Tanács VB. VIII. Városrendezési és Építészeti Osztálya 1960-ban fényképekkel kísért „intézkedési terveket” készített a kiemelt főútvonalaira vonatkozóan (jelzete: BFL XV.19.c.11.) A 2737 digitalizált fotót tartalmazó adatbázis javarészt az I-XI. kerület főútvonali épületeinek korabeli állapotát ábrázolja. Jól dokumentálja a ’60-as évek városarculatát. Olyan, a szolgáltatóipar, a kereskedelem, a vendéglátás, kategóriájába tartozó üzletek, boltok homlokzatával és reklámtábláival, felirataival találkozhatunk ezeken a képeken, amelyek már régen megszűntek. Reklámtörténeti szempontból is érdekes ez az anyag. A képeket tanulmányozva megfigyelhetjük a korabeli utcai bútorokat, a hirdető oszlopokat, forgalmi lámpákat, tömegközlekedési eszközöket, személygépkocsikat, kisebb elárusító helyeket, pavilonokat (újság- és virágárus), utcanév táblákat, világító eszközöket (utcai lámpák), kirakatokat, vitrin homlokzatokat, üzletponyvákat, mozifilm reklámokat és nem utolsó sorban embereket (ruhaviselet, divat stb.). Az egyes felvételeket leíró rekordokban a képek eredeti címei mellett feltüntetünk egy ún. egységesített címet is, mely utóbbi az ábrázolt tárgy szabatos tartalmi leírását adja. Az adatbázishoz tartozó rekordok ezeken kívül tartalmazzák a felvételek helyszínének (település, kerület, korabeli és mai utcanév) és időpontjának meghatározását is.

A Fővárosi Fotó Vállalat (Főfotó) fényképei

2020 nyarán került Budapest Főváros Levéltára (BFL) őrizetébe a Fővárosi Fotó Vállalat megközelítőleg 150.000 felvételt tartalmazó archívuma. A gyűjteményben a Főfotóval szerződésben álló vállalatok, intézmények és más szervezetek számára készített fényképek szerepelnek, pontosabban azoknak a Főfotó Riporteri Osztályánál maradt különféle méretű és formátumú ún. fotónegatív példányai. Az 1961–1993 között készült fényképek jelentős mennyiségben tudósítanak a korszak fővárosi és vidéki eseményeiről, rendezvényeiről, nagy számban találunk köztük gyár-, üzlet-, termék-, reklám-, város- és tájfotót, valamint portrét is.

Napjainkban a fényképek nem csupán vizuális érdekességként szolgálnak, hanem egyre fontosabb részei a helyi identitás megőrzésének, valamint egyre inkább bevett forrásaivá váltak a tudományos kutatásoknak is. E több oldalról érkező társadalmi igény kielégítése céljából döntöttünk úgy, hogy a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében digitalizáltatjuk és publikáljuk a Főfotó gyűjteményének megközelítőleg a fele részét (71.077 felvételt), amellyel a BFL az eddigi legnagyobb fotóarchívumát teszi közzé. A kollekció tömegességét tekintve a szocialista korszak egészen különleges vizuális forrásanyaga, de a fotók önmagukban is értékes elemei lehetnek a társadalom-, technika-, mentalitás- és fogyasztástörténeti, vagy éppen a lokális identitást vizsgáló kutatásoknak, valamint oktatási segédanyagként is kiválóan felhasználhatóak.

Az oktatás és a tudományos kutatások elősegítése mellett a fotók tömeges közzétételével az volt a további célunk, hogy azok minél több emberhez jussanak el, ezáltal minél többen idézhessék fel a családjukhoz, a munkahelyükhöz, a különféle tárgyakhoz, eseményekhez és helyszínekhez kapcsolódó emlékeiket. E cél megvalósítása érdekében a teljes gyűjteményt a CC-BY-NC-SA 4.0 licenc mentén ingyen, vízjelezés nélkül hozzáférhetővé tesszük: a fotók szabadon letölthetők, felhasználhatók és a – kereskedelmi forgalmazást leszámítva – további oktatási vagy tudományos célú publikálásukra nézve sem kötünk ki korlátozásokat. Azt kérjük, hogy a fotók internetes vagy nyomtatásban történő felhasználásakor tüntessék fel, hogy a gyűjtemény a BFL őrizetében található, továbbá adják meg a felhasznált képek leltári számát (HU_BFL_XXIX_1753_b_év_fotó száma).

A felvételek zömükben leírás nélkül kerültek a BFL őrizetébe, a 70 ezer fotó darabonkénti leírása pedig évekig eltartott volna, ezért a publikálás során csak az azonosításukhoz szükséges néhány alapadatot tüntettük fel. Ezenkívül a fotókat az Arcanum Kft. – mesterséges intelligencia segítségével – automatikus kulcsszavakkal látta el. A fotók további beazonosításában azonban számítunk a nagyközönség segítségére. Egy, a Hungaricana honlapon történő regisztráció után a kiválasztott képhez navigálva lehetőség nyílik saját kulcsszavakat megadni, illetve a témára, szereplőkre, helyszínre és egyéb adatokra nézve pontosító megjegyzéseket tenni. Szintén lehetőség nyílik arra, hogy a helyszínt pontosan meghatározzák Google-térképes lokalizálás segítségével. Számítunk közreműködésükre!

Jogi nyilatkozat

A Hungaricana Közgyűjteményi Portálon közzétett Főfotó-felvételek a CC-BY-NC-SA 4.0, azaz a Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike (Nevezd meg! Ne add el! Így add tovább!) 4.0 nemzetközi licenc hatálya alá tartoznak. A licenc szövegezése elérhető a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.hu címen.

A gyűjtemény összes képének megtekintése