Evangélikus képgyűjtemények (4563 kép)

Az Evangélikus Országos Levéltár fotótára Bőngészés

Az Evangélikus Országos Levéltár a magyarországi Evangélikus Egyház központi levéltára, 1500 iratfolyóméter anyagot őriz. A mai, de részben a történeti Magyarországra kiterjedő iratanyag az evangélikus egyházigazgatás (országos, egyházkerület, egyházmegye, gyülekezet), egyesület és iskolatörténet, személyi hagyatékok témakörben őriz történeti dokumentumokat.

Az iratokkal együtt, elsősorban a 20.szd-ból fotóanyag is került ide. A jórészt rendezetlen, különféle kartondobozokban, albumokban levő fotóanyagból fotótárat állítottunk össze. Az így összegyűlt 15 doboznyi, és 8 fotóalbumnyi képekről 2004-2008 között id.Zászkaliczky Pál ny. lelkész készített egy 175 oldalas jegyzéket. Azóta további képanyag gyűlt össze, de ezek még rendezés előtt állnak.

A jelenleg digitalizált anyag a fotótár rendezett anyagát jelenti. A két világháború közti, de főként az 1945 utáni időből származnak. A fotóanyag mennyisége idővel nagyságrendileg nőtt, így az 1970-2000 közti évekből különösen sok maradt.

A fotók jelentős része a hivatalos egyházi működés során, egyházi eseményeken készült, sokszor az Evangélikus Élet folyóirat részére. Témái gyűlések, konferenciák, teológia, egyházi épületek-intézmények. A fotók egy része magánhagyatékból került elő, ahol a család és baráti kör is szerepel.

Bp. 2018.okt.9. Czenthe Miklós

Evangélikus Arcképcsarnok Bőngészés

Az evangélikus egyház püspökeinek, lelkészeinek, felügyelőinek, tanárainak és más jeles személyiségeinek portréi élővé teszik múltunkat. Az Evangélikus Arcképcsarnok lehetőséget teremt arra, hogy az az ország különböző helyein található festményeket az Evangélikus Országos Gyűjtemény digitális különgyűjteményében egyesítsük.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Reformációi Emlékbizottságának a támogatásával először a következő három intézményben őrzött festmények válnak a széles közönség számára láthatóvá:

Evangélikus Országos Múzeum (Budapest)
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
Soproni Evangélikus Egyházközség Gyűjteményei (Sopron)

A reformáció jubileumi 500+ évei során a projekt folytatódik.

 

A gyűjtemény összes képének megtekintése