Göcseji Múzeum - Néprajzi Fotótár

Böngészés

Az 1950-ben létrejött Göcseji Múzeum első igazgatója a néprajzkutató Szentmihályi Imre volt, aki vérbeli muzeológusként kerékpárral, motorral járta Zala megye településeit. Nemcsak régi korok rekvizitumait gyűjtötte, hanem végig fényképezte egy elmúlásnak indult archaikus világ helyben található emlékeit: a göcseji és az azon inneni és túli vidék falvait, parasztportáit, a hegyi hajlékokat, a régi kis- és köznemesi kúriákat, a szeges településszerkezet épületcsoportjait, útmenti kereszteket, a jellegzetes zalai tájat, a speciális foglakozást űző embereket. Mivel kezdettől a Göcseji Falumúzeum felépítésére készült, ez a fotókon is tükröződik, a legtöbb felvétel Göcsej népi építészetét ábrázolja. Emellett Szentmihályi Imre a múzeum egyszemélyes munkatársaként megörökítette Zala műemlékeit, az akkor folyó régészeti ásatások leleteit, kutatóárkait, sőt a korabeli múzeum népművelői tevékenységét, mai szóval múzeumpedagógiai programjait is. A filmek negatívjaiból és a pontos meghatározást tartalmazó fényképes leíró kartonokból létrehozta a Göcseji Múzeum Fotótárát. Pályafutása során mintegy 5600 db fekete-fehér fotót készített. Ez az anyag mára a múzeum s egyben Zala megye egyik legértékesebb gyűjteménye lett, hiszen egy azóta megsemmisült világot, múltunk egy szeletét őrizte meg mindannyiunk számára. Digitalizálását és adatbázisba rendezését, így közkinccsé válását Zala megye Önkormányzata tette lehetővé.

Zala Megyei Önkormányzat részére - a Földművelelésügyi Minisztérium Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása célelőirányzatból – a megyei értéktár népszerűsítésére megítélt HF/250-1/2014. számú támogatás alapján.