Magyar Természettudományi Múzeum - Kitaibel Pál Herbáriuma (14741 kép)

Kitaibel Pál (1757-1817), a "magyar Linné" a XVIII-XIX. századi kárpát-medencei botanikai kutatások megteremtője. Mint a kor legtöbb kutatója, igazi polihisztorként a természettudományok széles köre iránt mutatott érdeklődést. Nem csak a botanika, hanem a zoológia, ásványtan, kémia, geofizika és etnográfia területén is jelentőset alkotott. A botanikus Kitaibel Pál két fő művével jellemezhető leginkább: a történelmi Magyarország területén tett gyűjtőútjaival (melyek részben barátjával és támogatójával Waldstein Ádámmal közösen zajlottak), melyek új fajokat tartalmazó gyűjteményét valamint útinaplóit eredményezték, valamint Waldsteinnel közös szerzőségű munkájával az Iconessel. Az 1790-es évektől haláláig szervezett gyűjtőutakat a Kárpát-medence területére, melyek gyakran több hónapig tartottak.

Útjai során nagy mennyiségű élő növényanyaggal is gazdagította a budapesti Füvészkertet (mely növényekből aztán szintén készültek herbáriumi példányok). A herbáriumának alapját és fő értékét képező saját gyűjtései mellett sok a más botanikus kertekből származó növény és az elsősorban kapcsolatai (pl. Baumgarten, De Candolle, Generisch, Lumnitzer, Rochel, Willdenow) révén csereként hozzákerült példány. Sok gyűjtése kizárólag a vele kapcsolatban álló külföldi kutatók gyűjteményében található meg. Gyűjteménye röviddel halála után, 1818-ban, József nádor (Joseph Palatinus) vásárlása útján került a mai Magyar Természettudományi Múzeum elődjének tulajdonába és mindvégig külön gyűjteményként volt kezelve. Kitaibel herbáriumáról először Haberle készített katalógust 1818-ban, majd Ramisch Antal 1840-ben, és később Filarszky Nándor igazgatósága alatt is készült egy újabb katalógus, melyek azonban mind kéziratban maradtak.

Elsőként a Kitaibel herbáriumában található algákat dolgozta fel és közölte Istvánffi Gyula, majd annak gombáit Moesz Gusztáv. Az edényes növények feldolgozását a hazai gyűjtések revíziójával együtt Jávorka Sándor végezte 1926 és 1936 között. A gyűjtemény zuzmóit Timkó György és Szepesfalvy János, moháit pedig szintén Szepesfalvy János dolgozta fel és publikálta. A régebbi feljegyzések szerint a herbárium 13243 példányt tartalmaz, Jávorka összesítése alapján 14702 példányt, de egyes korábban hivatkozott példányok már Jávorka idejében sem voltak meg (pl. Achillea versecensis).

Több éves munka eredményeként 2008-ra Kitaibel Pál herbáriumi példányainak adatai adatbázisba kerültek és ebbe beépítésre kerültek Jávorka Sándor katalógusának adatai is. Mára elkészültek a herbáriumi példányok fotói is, minek köszönhetően a teljes gyűjtemény hozzáférhetővé vált. Kitaibel herbáriumának példányai nem a közismert herbáriumi lapok, ugyanis a préselt növények itatóspapírok között, ragasztatlanul találhatók kötegenként összekötve. A kötegeket római számok jelölik I-től LXIII-ig, a példányok azonosítója pedig ebből és a kötegen belüli sorszámukból adódik. Az azonosító végén gyakran található a, b, c jelzések arra utalnak, hogy ezek a gyűjtés után lettek Kitaibel által önálló példányként elkülönítve.

Az első 59 köteg virágos növényeket tartalmaz, a XXXVIII. kötegig nagyjából Linné rendszere szerint rendezve, aztán keverten, a LX. köteg tartalmazza a harasztokat, a LXI. köteg mohákat, a LXII. zuzmókat és gombákat tartalmaz, míg a LXIII-ban újra virágos növények találhatók. Az eredeti számozásba hiba is csúszott, ugyanis a XXXVIII. köteg 180. példánya után a XXXIX. köteg 181. példánya következik. A herbáriumhoz kapcsolódó adatbázis 14936 rekordot tartalmaz a többször egy azonosító szám alatt található különböző fajhoz tartozó növények különválasztása miatt. Az egy gyűjtésből származó, de több papír közé elrendezett növények mindegyikéről készült fotó, így azok száma megközelíti a 16000-et.

Kapcsolódó irodalom

1994

Andrássy, P.: A Kitaibel Pál tevékenységéhez kapcsolódó irodalom bibliográfiája 1957-től

in: Andrássy, P., Csapody I. & Hortobágyi, T. 1994: Kitaibel Pál és a Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai Tanulmányi Verseny. - Echo Pr. Kft., Veszprém, p. 52-55.

1997

Andrássy, P.: A Kitaibel Pálról szóló forrásmunkák bibliográfiája (1993-1996)

Kitaibelia 2(1): 140-141.

2007

Barina, Z.: Pál Kitaibel was born 250 years ago

Studia botanica Hungarica 38: 5-10.

1996

Csapody, I.: Kitaibel Pál kora, élete és munkássága

(1757-1817). - Kitaibelia 1(1): 7-16.

2001

Czimber, Gy: Kitaibel Pál botanikai kutatóútjai 1792-1817

Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Verseny Versenybizottsága, Mosonmagyaróvár, 32 pp.

1936

Gombocz, E.: Kitaibel Pál

in: Gombocz: A magyar botanika története. MTA, Budapest, pp. 254-354.

1938

Gombocz, E.: Kitaibel gyűjtötte népies magyar növénynevek

Botanikai Közlemények 35(5-6): 278-283.

1945

Gombocz E. : Diaria itinerum Pauli Kitaibelii I-II

Természettudományi Múzeum Kiadványa, Budapest 1005 pp.

1962

Harmatta, J.: Die Frühen Forschungsreisen Pál Kitaibels I

Botanikai Közlemények 49(3-4): 334-345.

1963

Harmatta, J.: Die Frühen Forschungsreisen Pál Kitaibels II. Text der Reisetagebücher

Botanikai Közlemények 50(3): 141-145.

1997

Hortobágyi, T. C.: Kitaibel Pál fő műve - az Icones - általános bemutatása és annak teljes revideált, betűrendes fajlistája

Kitaibelia 2(1): 129-139.

1918a

Horváth, G.: Kitaibel Pál állattani megfigyelései

Annales Musei Nat. Hungarici 16: 1-26.

1918b

Horváth, G.: Kitaibel Pál néprajzi megfigyelései

Etnographia, p. 295-297.

1927

Incze, Gy.: Kitaibel érdemei az ásványvizek megismerésében

Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz 59: 14-24.

1891

Istvánffi, Gy.: Kitaibel herbariumának algái

Természetrajzi Füzetek 14(1-2): 1-15, 92-93.

1926

Jávorka, S.: Kitaibel Herbariuma. Herbarium Kitaibelianum. I

Annales Musei Nationalis Hungarici 24: 428-585.

1929

Jávorka, S.: Kitaibel Herbariuma. Herbarium Kitaibelianum. II

Annales Musei Nationalis Hungarici 26: 97-210.

1934

Jávorka, S: Kitaibel Herbariuma. Herbarium Kitaibelianum. III

Annales Musei Nationalis Hungarici 28: 147-196.

1935

Jávorka, S.: Kitaibel Herbariuma. Herbarium Kitaibelianum. IV

Annales Musei Nationalis Hungarici 29: 55-102.

1936

Jávorka, S.: Kitaibel Herbariuma. Herbarium Kitaibelianum. V

Annales Musei Nationalis Hungarici 30: 7-118.

1957

Jávorka, S.: Kitaibel Pál

Akadémia Kiadó, Budapest 214 pp.

1802-1812

Kitaibel, P.: Descriptiones et Icones Plantarum rariorum Hungariae

Magyarorszag ritkabb növenyeinek leirasa es kepei, 1802-1812. I-III. Reprint der in Wien 1802-1812 erschienenen Ausgabe. Budapest, Pytheas/OSZK, 2004.

1992

Kováts, D.: Waldstein and Kitaibel types in the Hungarian Natural History Museum in Budapest

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 84.: 33-53.

1997

Kováts, D.: Kitaibel Pál és Jávorka Sándor taxonjai és típuspéldányai

Botanikai Közlemények 84(1-2): 97-102.

2002

Lőkös, L. (ed.): Diaria Itinerum Pauli Kitaibelii III. 1805-1817

Hungarian Natural History Museum, Budapest, 460 pp.

1923

Moesz, G.: Kitaibel herbariumának gombái

Annales Musei Nationalis Hungarici 20: 141-147.

2006

Pifkó, D.: Cytisus-taxa of Pál Kitaibel.

Studia Botanica Hungarica!

1984

Priszter, Sz.: Magyar növénynevek Kitaibel Pál útinaplóiban (1796 - 1817)

Comm. Hist. Artis. Med. 107-108: 161-175.

2001

Priszter, Sz. : Kitaibel Pál magyarországi kutatóútjai (1792-1817), útinaplói és levelezése

Kitaibelia 6(2): 245-249.

1928

Rapaics, R.: Kitaibel és Diószegi

Természettudományi Közlöny, 1928. február/1: 96-101.

1958

Réthly, A.: Paul Kitaibel, der bahnbrechende Geophysiker

Burgenlandische Heimatblatter 20(4): 153-161.

1829

Schuster, J.: Vita Pauli Kitaibelii

in: Schuster (ed): Hydrographica Hungariae Pauli Kitaibel, praemissa auctoris vita. Pest, p.: 17-68.

2000

Schuster, J.(ford. Stirling, J.) : Vita Pauli Kitaibel. Kitaibel Pál élete

Janus Pannonius Tudományegyetem, Növénytani Tanszék és Botanikus Kert, Pécs 85 pp.

1943a

Szepesfalvi, J. : Kitaibel Pál (1757-1817) növénygyűjteményének mohái. Bryophyta Herbarii Prof. P. Kitaibelii

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Pars Botanica, 36: 25-72.

1943b

Szepesfalvi, J.: Néhány megjegyzés Timkó György: Kitaibel Pál (1757-1817) herbáriumának zuzmói című dolgozathoz

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 36: 82-88.

1943

Timkó, Gy.: Kitaibel Pál (1757-1817) herbáriumának zuzmói

Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Pars botanica, 36: 73-81.

1957

Tokody, L. : Kitaibel Pál ásványainak és kőzeteinek jegyzéke

in: Jávorka, S.: Kitaibel Pál - Akadémia Kiadó, Budapest

A gyűjtemény összes képének megtekintése