Soproni Múzeum - Storno-gyűjtemény (1020 kép)

A Storno-gyűjtemény szerves részét képezi az a mintegy 4000 darabból álló rajz és tervanyag, mely a család 3 generációjának keze alól került ki. Épületfelmérések, tervek, látképek, apró életképek szerepelnek a rajzok között.

Az 1850-es évekből, főleg látképek, tárgy- és berendezéstervek maradtak fenn. A későbbi időszakból ezekhez a restaurált épületek felmérései, épülettervei, berendezések több változatú rajzai csatlakoztak. Ezekhez az egyedi rajzokhoz kell hozzászámolnunk a 3 generáció mintegy 170 db vázlatkönyvét, melyeket utazásaik során használtak, és azt mondhatjuk –mindent megörökítettek, ami érdekes vagy fontos volt számukra.

A rajz- és tervanyag ma már nagyon fontos a művészettörténészek, építészek, restaurátorok számára, hiszen Stornóék számos olyan épületet, szobrot, festményt örökítettek meg, mely napjainkra elpusztult, megváltozott, vagy lappang. Ugyanakkor restaurátori munkásságuk is jól nyomon követhető ezeken a munkákon. A szakemberek sok esetben ezekből a vázlatokból, tervekből tudnak visszakövetkeztetni az id. és ifj. Storno Ferenc által végzett purista restaurálás előtti állapotra. Vedutáik, kisméretű akvarelljeik számos település azóta eltűnt, vagy jelentősen átépített részletét is rögzítették. Ezek a várostervezők, a régiségek iránt rajongók számára kincsek; képeslapokon, albumokban előszeretettel reprodukálják ezeket a rajzokat, festményeket.

A gyűjtemény összes képének megtekintése