Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum – képeslapok (9245 kép)

A képes levelezőlap feltalálója August Schwarz oldenburgi kereskedő volt, aki 1870-ben nyomtatta az első képeslapot. Hazánkban a levelezésnek ez a módja a millenniumi kiállítás alkalmából terjedt el szélesebb körben, 1896-tól.

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum alapítása, 1966 óta gyűjti a vendéglátással kapcsolatos képeslapokat, amikből most több mint 5 000 darabot teszünk közzé. A legnagyobb számban a vendéglők és a kávéházak adtak ki lapokat. Jelentős számban vannak még a gyűjteményben szállodákat, üdülő és fürdőhe­lyeket ábrázoló példányok is. A cukrászdák és szórakozóhelyek ritkábban népszerűsítették üzletüket képes levelezőlapokkal.

Sok esetben nem csak előkelő üzletekről, hanem jelen­téktelen, szerény kis falusi vendéglátóhelyről is készültek képeslapok. Ezek gyakran az egy-egy helyről fennmaradt egyetlen korabeli ábrázolások, így az időszakra, a szo­kásokra, a színvonalra vonatkozó értékes információk hordozóiként szolgálnak.

A gyűjtemény összes képének megtekintése